Panel dyskusyjny C4


30.11 | GODZ.: 12:30 - 14:00PANELIŚCI:
- Zbigniew Barciński (Moderator)
- Dorota Żyro
- prof. Aleksander Nalaskowski
- mec. Rafał Dorosiński | Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris
- o. Robert Zbierański
- Maria Urmańska
- Wojciech Słonina

W trakcie dyskusji zaproszeni eksperci zmierzą się z następującymi pytaniami:
- Społeczeństwo dla sprawnego funkcjonowania powinno opierać się na wspólnocie wartości – jakie wartości stanowią lub mogą stanowić płaszczyznę porozumienia i współdziałania dla Polaków?
- Jakie jest miejsce rodziny, organizacji społecznych, kościołów i związków wyznaniowych oraz państwa w porządku wspólnot, w kontekście zasady subsydiarności?
- Czy w Polsce trwa wojna cywilizacyjna (tak twierdzą zarówno niektórzy politycy, publicyści, jak i przedstawiciele 3 sektora)? Jeżeli tak, to na czym ta wojna polega? Jeżeli nie, po co w przestrzeń publiczną wprowadzana jest taka retoryka?
- Czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób mamy do czynienia z zagrożeniem dla wolności religijnej, sumienia i wychowania w Polsce i w Europie? Jak potwierdzona konstytucyjnie i ustawowo rola rodziców, jako pierwszych wychowawców dziecka powinna być odczytywana w kontekście przemian, które obserwujemy?
- Czy szkoła może być neutralna światopoglądowo? Jak taki postulat należy rozumieć? Czy w polskim systemie edukacji funkcjonuje wspólny model/wzorzec obywatela? Jeżeli tak, to jaki? Jeżeli nie, czy powinien być wypracowany i w jaki sposób?