Konferencja
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE OPARTE NA WARTOŚCIACH


WARSZAWA
29-30 listopada 2018
IDEA


Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie oparte na wartościach” będzie okazją do rozmowy o najważniejszych aspektach funkcjonowania polskich organizacji pozarządowych.
Punktem wyjścia będą strategiczne sprawy dla polskiego trzeciego sektora, takie jak: dialog obywatelski, reforma systemu zlecania zadań publicznych, jeden procent czy współpraca między organizacjami pozarządowymi. Nie pominiemy jednak aspektów praktycznych, jak np. nowe programy dla organizacji obywatelskich. Chcemy by to wydarzenie było platformą do poszukiwania rozwiązań, inspiracji i wspólnych wartości, które pomagają łączyć różne poglądy, idee i cele.

W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele zagranicznych instytucji, których zadaniem jest wspieranie rozwoju III sektora, przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Udział w konferencji to wyjątkowa możliwość poznania rozwiązań stosowanych w rozwiniętych demokracjach i zabrania głosu w dyskusji nad kształtem III sektora w Polsce.PROGRAMDZIEŃ 1

Czwartek, 29 listopada 2018DZIEŃ 2

Piątek, 30 listopada 2018
PANELE DYSKUSYJNE
PRELEGENCI


W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele zagranicznych instytucji, których zadaniem jest wspieranie rozwoju III sektora, przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych, administracji publicznej i świata nauki. Udział w konferencji to wyjątkowa możliwość poznania rozwiązań stosowanych w rozwiniętych demokracjach i zabrania głosu w dyskusji nad kształtem III sektora w Polsce.

prof. Piotr Gliński

Wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego


prof. Leslie Lenkowsky

Profesor emeritus Lilly Family School of Philanthropy, Uniwersytet Indiana (USA)


Carole Couvert

Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej

O NIW-CRSO


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to rządowa agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO działa na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych, prowadząc programy własne, w tym programy dotacyjne. Do najważniejszych należą:

SŁUŻBA OBYWATELOM

Wspieramy organizacje pozarządowe, dostosowując nasze działania do ich potrzeb oraz uwarunkowań III sektora. Upraszczamy procedury tak, by nasze rozwiązania były dostępne dla jak największej liczby środowisk pozarządowych, niezależnie od ich potencjału czy zasobów.
Wierzymy, że właśnie te działania przyczynią się do budowy silnego i stabilnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

WIEDZA I KOMPETENCJE

NIW-CRSO to nowoczesna instytucja, która realizuje cele społeczne według najwyższych standardów zarządzania. Jesteśmy zaangażowanym zespołem specjalistów doskonale znających branżę pozarządową. Naszą misją jest służyć obywatelom i wraz z nimi budować społeczeństwo obywatelskie w jego nowoczesnej formule.

PARTNERSTWO I WSPÓŁPRACA

Organizacje pozarządowe to nasi partnerzy, z którymi chcemy wspólnie budować silne i świadome społeczeństwo obywatelskie. Ich udział w realizacji tego dzieła jest kluczowy, dlatego do naszej współpracy podchodzimy z należytym szacunkiem i oczekiwaną otwartością.
Wierzymy, że przejrzyste zasady, konsultowanie działań i zamierzeń, a także otwarty dialog gwarantują optymalne wykorzystanie potencjału społecznego Polaków.Gala urodzinowa NIW-CRSOZapraszamy Państwa na uroczystą Galę urodzinową NIW-CRSO!

W pięknych wnętrzach Teatru Królewskiego (dawna Stara Oranżeria) będziemy świętować 1. urodziny Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Uroczystość uświetnią występy zespołów artystycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe z różnych części kraju. Będzie to niepowtarzalna okazja do poznania różnorodności i folkloru artystycznego polskiego trzeciego sektora. Na scenie wystąpią młodzież i seniorzy, akordeoniści i śpiewacy. Zabrzmi m.in. muzyka klasyczna i ludowa. Zachęcamy do zapoznania się z repertuarem i dokonaniami zaproszonych artystów!
Gala będzie składać się z koncertu, po którym zapraszamy Gości do udziału w uroczystym bankiecie. Liczba miejsc na Gali jest ograniczona, o możliwości udziału będzie decydować kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy!

O Teatrze Królewskim:

Stara Oranżeria, wzniesiona w latach 1785-1788, według projektu nadwornego architekta Dominika Merliniego, jest jednym z najpóźniej zrealizowanych projektów w Łazienkach Królewskich. Mieści się tu Teatr Królewski, jeden z kilku w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich, który od 2015 r. usytuowany jest na Trasie Bałtyckiej Europejskiego Szlaku Teatrów Historycznych.
W Starej Oranżerii znajduje się również Królewska Galeria Rzeźby z kolekcją marmurowych posągów i gipsowych kopii najważniejszych dzieł starożytnych (od V wieku p.n.e. do III wieku n.e.) oraz nowożytnych. Jest tu też Galeria Rzeźby Polskiej z pracami niemal wszystkich najwybitniejszych polskich artystów tworzących od początku XIX wieku do połowy XX wieku.

Zespoły:CHÓR LUTNIA


Stowarzyszenie Chór „Lutnia” powstało na bazie Chóru „Lutnia” z Więcborka. Jest to chór mieszany – czterogłosowy, liczący 34 osoby. Dyrygentem i nauczycielem śpiewu jest Karol Szmidt. Zespół w ostatnich latach znacznie się rozwinął – poszerzył się skład osobowy oraz repertuar. Oprócz pieśni kościelnych w zbiorze wykonywanych utworów pojawiły się m.in. pieśni patriotyczne. Swoim śpiewem chór uświetnia szereg imprez o charakterze patriotycznym, jak i religijnym w swoim regionie. W 2017 i 2018 roku zespół otrzymał „Brązowe Pasmo” – nagrodę w chóralistyce na Międzynarodowym Szczecińskim Festiwalu Muzyki Pasyjnej. Dla więcborskiego chóru rok 2017 zakończył się nagraniem płyty z kolędami pt. „Noc cicha w śnie…”. Zaś w 2018 r. w ramach realizacji projektu „Niepodległa” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018, chór nagrał kolejną płytę, tym razem - z pieśniami patriotycznymi.


ŁEM-MY


Zespół "Łem-MY" istnieje od grudnia 2013 roku. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest Włodzimierz Kopylec. Po blisko 5-letniej działalności zespół może poszczycić się blisko 72 występami, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (Słowacja, Ukraina, Rumunia). Ponadto "Łem-MY" są laureatem wielu konkursów, festiwali i przeglądów pieśni oraz realizatorami projektów z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Komańczańskie RękoCZYNY oraz Komańczański TABOR MUZYCZNY). Zespół mieszany 16-osobowy składa się z: dyrygenta, 12 osób śpiewających oraz 3 osób grających na instrumentach (kontrabas, skrzypce i akordeon).


MELODIA ART RADZYŃ - ARTI SENTEMO


Kameralna Orkiestra Akordeonowa Arti-Sentemo z Radzynia Podlaskiego swoją działalność rozpoczęła w 2013 r. Koncertuje w kraju i za granicą (Niemcy,Włochy,Słowacja). Bierze udział w licznych festiwalach, konkursach i koncertach. Skład orkiestry Arti Sentemo tworzą uczniowie i wychowankowie klasy akordeonu mgr Zbigniewa Czuryło. Uczniowie wchodzący w skład orkiestry to laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów instrumentalnych w grze solowej i kameralnej. Swój dorobek uwieczniła w 2015r. na płycie CD i DVD. Koncert promocyjny płyty CD zdobył Top Regionu 2015 w plebiscycie Katolickiego Radia Podlasie jako wydarzenie kulturalne roku 2015. Organizuje Noworoczne Gale Akordeonowe w Radzyniu Podlaskim, które skupiają ponad tysięczną publiczność.


MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA DĄBROWA ZIELONA


Orkiestra powstała w 1993 roku. Jest zespołem amatorskim liczącym 40 osób, kapelmistrzem jest Dariusz Pikor. Brała udział w wielu konkursach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i powiatowym. W październiku tego roku młodzi muzycy wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu FBMI w Malgrat de Mar w Hiszpanii reprezentując Polskę podczas koncertów plenerowych. Wśród wielu wyróżnień ma na koncie m. in. Nagrodę Starosty Częstochowskiego w dziedzinie Kultury i Sztuki za dynamiczny rozwój młodego środowiska muzycznego oraz doniosły dorobek artystyczny w dziedzinie muzyki poważnej i rozrywkowej. Orkiestra uczestniczy we wszystkich lokalnych uroczystościach kościelnych, patriotycznych i kulturalnych. Dzięki Programowi FIO 2018 orkiestra pierwszy raz w swej historii przygotowuje musztrę paradną i może się szkolić ze znakomitymi instruktorami.
LOKALIZACJA KONFERENCJI


Filharmonia Narodowa

Sala Kameralna i Sala Lustrzana
  • ul. Moniuszki 5, Warszawa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sala A i Sala B
  • Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Teatr Królewski

Łazienki Królewskie
  • ul. Agrykola 1, Warszawa