Panel dyskusyjny B4


29.11 | GODZ.: 15:30 - 17:00PANELIŚCI:
- Ewa Smuk - Stratenwerth (moderator) | Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO i Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
- dr Tomasz Maliszewski | Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
- dr Iwona Błaszczak | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Waszawie
- Jakub Mincewicz | Stowarzyszenie Polskie Uniwersyety Ludowe w Radawnicy 
- Angelika Felska | Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy

Grundtvig wierzył, że mieszkańcy wsi i małych miasteczek mogą odgrywać samodzielną i ważną rolę społeczną i polityczną. Idea uniwersytetu ludowego to zatem idea miejsca, gdzie nie tylko można odkrywać i rozwijać swoje talenty, ale także, a może przede wszystkim, przygotowywać się do udziału w życiu obywatelskim oraz uczyć się rozumieć sens wspólnotowego działania.

W krajach skandynawskich na każde 60 tys. mieszkańców przypada jeden uniwersytet ludowy. W Polsce jest ich obecnie zaledwie kilka, a jeszcze w okresie międzywojennym działało około 30-stu. Czy zatem warto rozwijać ideę uniwersytetu ludowego w kontekście edukacji obywatelskiej? I jak skutecznie to robić?

W trakcie dyskusji zaproszeni eksperci zmierzą się z następującymi kwestiami:
• Uniwersytet ludowy – czym jest idea grundvigiańska?
• Unikatowa „przestrzeń” edukacyjna i wychowawcza uniwersytetu ludowego;
• Historia i współczesność uniwersytetów ludowych w Europie i w Polsce (fakty);
• Edukacja obywatelska we wspólnotach lokalnych na wsiach, czy na peryferiach jest trudniej?
• Wartości i metody w uniwersytetach ludowych oraz ich znaczenie dla budowy społeczeństwa obywatelskiego na poziomie wspólnot lokalnych;
• Uniwersytety ludowe – na ile mogą stać się w Polsce powszechną formą wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego?