Kotły na pellet

W ostatnich latach wzrasta w społeczeństwie świadomość i wiedza na temat działań, jakie muszą podjąć ludzie aby chronić środowisko naturalne. Problem ten dotyczy szczególnie zjawiska smogu, czyli pojawiającego się okresowo silnego zanieczyszczenia powietrza zawierającego tlenki siarki i azotu, pyły i zanieczyszczenia stałe oraz rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Wszystkie te substancje trafiają do środowiska w wyniku spalania paliw stałych w piecach c.o. gospodarstw domowych oraz przemysłowych w okresie grzewczym. 

Pellet jako paliwo ekologiczne

Pellet to rodzaj paliwa stałego dla kotłów w  instalacji ogrzewania centralnego w gospodarstwie domowym lub na skalę przemysłową. Powstaje poprzez sprasowanie trocin i wiórów drzewnych pod wysokim ciśnieniem. Jego wartość opałowa jest wysoka i wynosi 19 MJ/kg ( dla węgla wartość ta wynosi 25 MJ/kg) oraz spala się niemal całkowicie. Niewielkie ilości popiołu powstałe w wyniku procesu jego spalania stanowią dobry nawóz do roślin.

Klasy kotłów grzewczych 

Dzisiaj akty prawne wymuszają na producentach i odbiorcach ciepła z instalacji c.o. stosowanie rozwiązań technicznych charakteryzujących się niską emisją zanieczyszczeń a przy tym wysoką sprawnością grzewczą. Regulacje te zostały wprowadzone poprzez dyrektywę unijną o nazwie Ecodesign już w 2020 roku, wymuszając produkcję i sprzedaż kotłów tylko o najwyższej 5 klasie na rynku polskim oraz unijnym.

Kotły na pellet są w tej chwili kotłami o najwyższej 5 klasie a ich sprawność grzewcza wynosi od 88% do 94%. Co oznacza mniejszą ilość spalonego opału a co za tym idzie oszczędności w domowym budżecie.Zastosowanie mikroprocesorowego sterownika pomaga kontrolować proces spalania paliwa w piecu tak aby było ono optymalne i ekonomiczne.

Zastosowanie odpowiedniej konstrukcji stalowej powoduje ich dużą wytrzymałość. Kotły tej klasy są w pełni zautomatyzowane, wyposażone w podajnik opału oraz niemalże samoobsługowe. Niektóre z nich posiadają także system półautomatycznego czyszczenia co czyni je wygodnymi i ekonomicznymi. Kotły z takimi systemami można zakupić za pośrednictwem sklepu internetowego Kotlyleszka.pl. Można tam znaleźć również najwyższej klasy pellet.