Kocioł Ecodesign

Na rynku technologii pieców na paliwa stałe stosowanych w systemach instalacji centralnego ogrzewania widać silny trend w kierunku rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. We wcześniejszych latach nie przywiązywano wagi do zanieczyszczeń jakie były i wciąż są emitowane do atmosfery w wyniku niepełnego procesu spalania paliw takich jak węgiel kamienny, olej opałowy i tym podobne. Substancje te to tlenki siarki i azotu, pyły oraz rakotwórcze węglowodory.

Od 1 stycznia 2020 roku weszła w życie dyrektywa unijna o nazwie Ecodesign, która w sposób ścisły reguluje parametry kotłów grzewczych w aspekcie wymagań energetyczno-emisyjnych. 

Kocioł ecodesign – wykorzystanie nowoczesnych technologii

Po wejściu w życie dyrektywy Ecodesign dostępne na rynku polski i unijnym kotły grzewcze muszą posiadać certyfikat mówiący o tym, że kocioł spełnia normy emisyjne i sprawnościowe określone dla pieców najwyższej piątej klasy. Urządzenia tego typu emitują znacznie mniejszą ilość pyłów i szkodliwych substancji do atmosfery, nawet przy pracy na obniżonych parametrach. Posiadają również tak zwany wskaźnik emisji sezonowej oraz wskaźnik nominalnej sezonowej sprawności energetycznej, co oznacza, że tylko przez określony czas pracują na swojej maksymalnej mocy.

Kocioł Ecodesign to wysoko zautomatyzowane urządzenie grzewcze z mikroprocesorowym sterownikiem, odpowiednio kierującym procesem spalania i utrzymywania temperatury w piecu oraz poborem odpowiedniej ilości surowca palnego. Piece piątej klasy wyposażone są w wielowymiarowy podajnik paliwa. Są to urządzenia niemalże samoobsługowe. Spalany w nich jest z reguły pellet lub ekogroszek.

Zastosowanie kotła Ecodesign

Piec z ekocertyfikatem może znaleźć zastosowanie w instalacjach c.o. zarówno w gospodarstwie domowym jaki na szerszą skalę w budynku usługowym, magazynowym lub hali produkcyjnej. Producenci w swojej ofercie handlowej proponują kotły przystosowane w wymiarach i mocy do powierzchni każdego ogrzewanego lokalu. 

Rozwiązania ekologiczne tego typu nie są tanie, ale konstrukcja pieców i ich wysoka sprawność powyżej 89% powoduje, że użytkownik doświadcza oszczędności na ilości zakupionego opału oraz zużytej energii.