PROF. PIOTR GLIŃSKI

Wicepremier, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego. Oprócz tego, profesor socjologii i magister ekonomii, wykładowca akademicki.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1997 roku. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 roku. Wielokrotnie przebywał na stażach zagranicznych, w tym w Uniwersytecie Stanforda na stypendium Fundacji Forda.

Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego.

Za „wybitne zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2010 roku Prezydent RP Lech Kaczyński powołał go w skład Narodowej Rady Rozwoju.

W listopadzie 2015 roku objął urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W listopadzie 2017 roku otrzymał trzecią funkcję w ramach Rady Ministrów – przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.