CAROLE COUVERT

Wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej


W wieku 40 lat wybrana na stanowisko Prezydenta CFE-CGC – jednej z największych federacji związków zawodowych we Francji; pierwsza kobieta, która w siedemdziesięcioletniej historii tej organizacji, stanęła na jej czele.
Obecnie wiceprezydent Gospodarczej, Społecznej i Środowiskowej Rady Republiki Francuskiej (ESEC), a także menedżer wyższego szczebla w międzynarodowej grupie energetycznej Engie.
W ESEC’s odpowiada za relacje międzynarodowe Rady, a od niedawna również za sprawy europejskie. Reprezentuje także ESEC w AICESIS – Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rad Ekonomiczno-Społecznych i Podobnych Instytucji.
Odpowiedzialna za rozwój polityki sponsoringu na rzecz renowacji Iéna Palace (siedziby ESEC).
Kobieta zaangażowana, przez całe życie zawodowe z determinacją koncentruje się na dwóch celach: wprowadzaniu zmian leżących w interesie pracowników i firm oraz pozytywnej komunikacji na temat francuskich dokonań i wiedzy.
Wcieliła w życie ideę związków zawodowych tworząc w 2004 r. Réseau Equilibre w 2004 – program promujący zasadę równouprawnienia,, a następnie tworząc darmową aplikację "Made in Jobs" w 2014.