Wystąpienie otwierające I dnia konferencji
Informacje wkrótce...