Panel dyskusyjny D4


30.11 | GODZ.: 15:30 - 17:00PANELIŚCI:
- Piotr Stec (Moderator)
- Cezary Miżejewski | Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
- Marcin Pasierbski | Fundacja Służba Niepodległej
- Filip Gołębiewski | Instytut Dyskursu i Dialogu

Gotowość do urzeczywistniania w działaniu określonych wartości to jedna z najbardziej oczywistych przyczyn zawiązywania przez obywateli organizacji. Ale również chęć do działania w czyimś, często własnym, interesie może być dobrym powodem dla podjęcia wysiłku tworzenia organizacji obywatelskiej. Warunkiem jest jednak, aby ów interes był wspólny – przynajmniej dla tych, którzy, ten wysiłek podejmują. Kiedy zatem wspólny interes staje się wartością, a kiedy realizacja wartości to po prostu działanie w czyimś interesie? I co jest wobec tego fundamentem stowarzyszania się – wartości czy interesy?

W trakcie dyskusji zaproszeni eksperci zmierzą się z następującymi kwestiami:
• Wartości jako fundamenty misji organizacji obywatelskiej – czy faktycznie są urzeczywistniane w działaniu?
• Różne pojęcia interesu (interesy grup beneficjentów, interesy organizacji i jej członków, interesy gospodarcze).
• Organizacje obywatelskie jako podmioty działające na rynku - czy interes ekonomiczny może przesłonić misję?
• Organizacje obywatelskie reprezentujące grupy interesu - czy można wytyczyć ostre granice między rzecznictwem a lobbingiem?