Panel dyskusyjny D3


30.11 | GODZ.: 15:30 - 17:00PANELIŚCI:
- Dariusz Pietrowski (Moderator) | Korpus Solidarności, Narodowy Instytut Wolności
- Marta Darmańska | Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
- Agnieszka Bielska | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
- Kami Wrzos | Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Wolontariat coraz częściej utożsamiany jest z czymś więcej niż tylko odruchem serca i wyrazem współczucia. Kojarzony jest z odpowiedzialną postawą obywatelską, aktywnym uczestniczeniem w życiu społecznym.
Wolontariuszy nie postrzega się tylko przez pryzmat biblijnego samarytanina. Coraz częściej widzi się w nich osoby gotowe do włączania się w życie społeczności lokalnych, organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych, oferujących pro bono swoją fachową wiedzę i kompetencje.

- Bycie wolontariuszem to jeszcze działalność charytatywna czy już częściej postawa odpowiedzialności i powinności obywatelskiej?
- Czy działalność ochotnicza nie zatraciła swojej pierwotnej roli, stając się sposobem na zaspakajanie swoich potrzeb np. podnoszenie kompetencji, ciekawym, wartościowym przeżywaniem życia?
- Czy jedno nie wyklucza drugiego? A jeśli tak, to gdzie jest granica między dawaniem i wspieraniem, a braniem i korzystaniem?
- Dlaczego powinniśmy wyznaczyć granice między odpowiedzialnością rozumianą jako rzetelne wywiązywanie się ze swoich wolontariackich zadań, a powinnością traktowaną jako rodzaj presji i oczekiwania środowiska?
- Czy odpowiedzialność i powinność przypisane są jedynie wolontariuszom czy cechować powinny również organizacje, które korzystają ze wsparcia ochotników?
- Czy to jest ich powinność aby współpracować z wolontariuszami, a może to tylko akt dobrej woli ze strony organizacji i jeśli go podejmą, powinni go czynić odpowiedzialnie?

Podczas panelu spróbujemy znaleźć odpowiedź na ww. pytania i poznamy opinie doświadczonych praktyków wolontariatu.