Panel dyskusyjny C1


30.11 | GODZ.: 12:30 - 14:00PANELIŚCI:
- Piotr Mazurek (Moderator) | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Grzegorz Kowalczyk | Młodzi dla Polski
- Dawid Moryl | Studenci dla Rzeczypospolitej
- Tomasz Skorupski | Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
- Patrycja Serafin | Niezależne Zrzeszenie Studentów
- Robert Iwanicki | Stowarzyszenie KoLiber
- Marcin Pasierbski | Fundacja Służba Niepodległej

W dyskusji zostaną poruszone następujące kwestie:
- Jaka jest rola młodzieżowych ruchów obywatelskich dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce? Jak wygląda zaangażowanie młodych ludzi w trzeci sektor? Czy na przestrzeni ostatnich lat następują jakieś widoczne zmiany? Dlaczego młodzi ludzie angażują się w działalność ruchów obywatelskich?
- Czy organizacje młodego pokolenia mają realny wpływ na rzeczywistość społeczno-polityczną? W jaki sposób uczestniczą, a w jaki jeszcze mogłyby uczestniczyć, w kreowaniu polityk publicznych? Jak wygląda możliwość zaangażowania ich w działalność typu rzeczniczego czy strażniczego?
- Jakie plany na przyszłość mają organizacje pozarządowe młodego pokolenia? W którą stronę chcą się rozwijać? Na jakie obszary tematyczne chcą postawić? Z jakich źródeł chcą czerpać środki na działalność?