Panel dyskusyjny B1


29.11 | GODZ.: 15:30 - 17:00PANELIŚCI:
- Wojciech Starzyński | Fundacja "Rodzice Szkole"
- Paweł Nowak | Komisja Rewizyjna i Rada Rodziców SP nr 41 w Warszawie
- Marzena Pawłowicz | Rada Rodziców ZSP w Borzęcinie Dużym, radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego
- Iwona Postek-Turchońska | Rada Rodziców SP w Babicach Starych

Niezbędnym warunkiem zbudowania demokratycznego państwa prawa i dynamicznego rozwoju gospodarczego kraju jest stałe podnoszenie poziomu kapitału społecznego.

Obszarem życia publicznego najlepiej temu służącym jest system edukacji. Na jego terenie spotykają się: miliony rodziców, setki tysięcy nauczycieli i pracowników administracji oświatowej oraz kilka milionów uczniów, którzy już są, lub za kilka lat będą, pełnoprawnymi obywatelami.

Bardzo ważnym miejscem, bezpośrednio kształtującym aktywność obywatelską, są szkoły i działające na ich terenie rady rodziców.

Spośród szeregu uprawnień i obowiązków rad rodziców do najbardziej istotnych zaliczamy:
• uczestnictwo w tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
• możliwość gromadzenia funduszy przeznaczanych na działalność statutową szkół,
• uczestnictwo w ocenie pracy nauczycieli i dyrektorów szkół.

Korzystanie z nich wymaga ze strony rodziców umiejętności współpracy z innymi uczestnikami życia szkolnego takimi jak: rady pedagogiczne, dyrektorzy szkół, samorządy uczniowskie oraz lokalne organizacje pozarządowe.

Panel ma na celu prezentację doświadczeń i praktycznych działań rodziców i rad rodziców służących osiąganiu ww. celów.