Panel dyskusyjny A4


29.11 | GODZ.: 12:30 - 14:00PANELIŚCI:
- Paweł Musiałek | Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
- Julita Wilczek | Instytut Sobieskiego
- Marek Wróbel | Fundacja Republikańska
- Izabela Albrycht | Instytut Kościuszki
- Grzegorz Wiaderek | INPRIS
- Krzysztof Kamiński | Warsaw Institute

Think tanki są definiowane jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi, w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. W tym sensie think tanki odpowiadają na postulat, zgodnie z którym władza potrzebuje wiedzy. Równocześnie w Polsce zainteresowanie wiedzą dostarczaną przez think tanki jest wciąż niewystarczające, a ich działalność nie jest powszechnie uznaną formą wpływania na politykę – czy to na szczeblu centralnym, czy w jeszcze mniejszym stopniu na poziomie regionalnym i lokalnym.

Taka diagnoza legła między innymi u podstaw decyzji o uruchomieniu, w ramach realizowanego przez NIW-CRSO programu PROO, ścieżki wsparcia dla pozarządowych, obywatelskich think tanków, co jest w Polsce nowością. Dotacje na rozwój instytucjonalny (np. w zakresie administracji, stałego personelu eksperckiego, pomieszczeń i sprzętu biurowego itp.) mają pozwolić think tankom strategicznie planować działalność w perspektywie wieloletniej, reagować na bieżąco na ważne wydarzenia i nie ograniczać działalności badawczej do tematyki definiowanej każdorazowo w ramach danego konkursu grantowego.

Licząc na to, że program będzie impulsem do rozwoju polskiego środowiska think tanków, mamy jednocześnie świadomość, że jest to długi i skomplikowany proces. Chcielibyśmy z przedstawicielami środowiska zastanowić się nad dynamiką tego procesu. Jak polskie think tanki postrzegają się na tle Europy i świata? Czy czują się włączone w międzynarodowy obieg ekspertyz i opinii? Czy mają rację bytu think tanki o lokalnym zasięgu, wspierające samorządy? I wreszcie, co można zrobić, by równocześnie ze wsparciem środowisk eksperckich w think tankach, kreować popyt na ich wiedzę ze strony osób podejmujących decyzje w administracji publicznej?