Wystąpienie otwierające II dnia konferencji

prof. dr hab. Krystyna Chałas


kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Katolickiego Uniwersytetu LubelskiegoProfesor Krystyna Chałas w swoim wykładzie rozwinie poniższe tezy:
1. Osoba punktem wyjścia i dojścia każdej instytucji jako strukturalnego ogniwa społeczeństwa obywatelskiego.
2. Przymioty osoby ludzkiej: godność, rozumność mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, twórczości i transcendencji źródłem celów, zasad, treści i pierwszą naturalną strukturą aksjologiczną.
3. Orientacja działań na integralny rozwój osoby i pełnię człowieczeństwa zadaniem społeczeństwa obywatelskiego. Integralny rozwój obejmuje: rozwój warstwy biologicznej, psychicznej, społeczno-moralnej, kulturotwórczej, światopoglądowej- wzajemne ich przenikanie i integrowanie. Warunkiem rozwoju poszczególnych warstw jest urzeczywistnianie wartości, które w naturalny sposób przynależą do poszczególnych warstw. Stanowią drugą strukturę aksjologiczną, w której funkcjonuje człowiek a tym samym stanowią drugą strukturę społeczeństwa obywatelskiego.
4. Wartościami warunkującymi tożsamość instytucji stanowiących strukturę społeczeństwa obywatelskiego są: osoba - osobowa podmiotowość budowana na wolności, odpowiedzialności, solidarności, prawdzie - wspólnota - czyn człowieka i wspólnoty - dobro wspólne.